Största privata skogsägaren i Europa valde Ceetec

Med risk för att bryta mot Jantelagen delar vi det här inlägget…

Vi tror verkligen att vi har utvecklat den bästa maskinen för höghastighetssprejning på marknaden. Därför är vi också superentusiastiska och stolta över att den största privata skogsägaren i Europa – SCA – valt oss som sin partner för behandling av träytor.

SCA grundades 1929 som ett företag för skog och skogsprodukter och deras företagsmodell är att på ett hållbart sätt skapa mesta möjliga värde av och kring denna unika resurs.

SCA äger 2,6 miljoner hektar skogsområden i norra Sverige, av vilka 2,0 miljoner hektar är produktiv skog. Kring denna resurs har SCA byggt en integrerad och välinvesterad industri där hela trädet används. Med hjälp av råvaror från skogen utvecklar SCA produkter för kunder världen över. Kunder med höga krav på kvalitet, leveranstillförlitlighet, service och hållbarhet.

Stort välkommen till Ceetec-familjen, SCA

För mer information, följ denna länk:

Topflow 400 Automatic

Ceetec TopFlow – the best high speed spraying machine on the market

With the risk of getting in major problems with the “law of Jante” we share this post…

We truly believe that we have developed the best high speed spraying machine on the market. Therefore, we are also super excited and proud that the largest private forest owner in Europe – ”SCA” selected us as their wood-surface-treatment partner.

SCA was founded in 1929 as a forest and forest products business, and their business model is to sustainably create the most possible value from and around this unique resource.

SCA owns 2.6 million hectares of forest land in northern Sweden, of which 2.0 million hectares is productive forest land. Around this resource, SCA has built an integrated and well-invested industry, where the entire tree is utilized. Using raw materials from the forest, SCA develops products for customers all over the world with high demands on quality, delivery reliability, service and sustainability.

Great welcome SCA, to the Ceetec family”

For more info please follow this link:
Ceetec TopFlow automatic

#SCA #Ceetec #Ejderstedts

Ceetec TopFlow – the best high speed spraying machine on the market

With the risk of getting in major problems with the “law of Jante” we share this post…

We truly believe that we have developed the best high speed spraying machine on the market. Therefore, we are also super excited and proud that the largest private forest owner in Europe – ”SCA” selected us as their wood-surface-treatment partner.

SCA was founded in 1929 as a forest and forest products business, and their business model is to sustainably create the most possible value from and around this unique resource.

SCA owns 2.6 million hectares of forest land in northern Sweden, of which 2.0 million hectares is productive forest land. Around this resource, SCA has built an integrated and well-invested industry, where the entire tree is utilized. Using raw materials from the forest, SCA develops products for customers all over the world with high demands on quality, delivery reliability, service and sustainability.

Great welcome SCA, to the Ceetec family”

For more info in Danish please follow this link:
Ceetec TopFlow automatic

#SCA #Ceetec #Ejderstedts

Ceetec TopFlow – the best high speed spraying machine on the market

With the risk of getting in major problems with the “law of Jante” we share this post…

We truly believe that we have developed the best high speed spraying machine on the market. Therefore, we are also super excited and proud that the largest private forest owner in Europe – ”SCA” selected us as their wood-surface-treatment partner.

SCA was founded in 1929 as a forest and forest products business, and their business model is to sustainably create the most possible value from and around this unique resource.

SCA owns 2.6 million hectares of forest land in northern Sweden, of which 2.0 million hectares is productive forest land. Around this resource, SCA has built an integrated and well-invested industry, where the entire tree is utilized. Using raw materials from the forest, SCA develops products for customers all over the world with high demands on quality, delivery reliability, service and sustainability.

Great welcome SCA, to the Ceetec family”

For more info in German please follow this link:
Ceetec TopFlow automatic

#SCA #Ceetec #Ejderstedts